top of page
treballa amb nosaltres (ofertes actives)

 OFERTA DE TREBALL 

A Rifà Enginyers estem buscant persones per ampliar el nostre equip, que ens ajudin a consolidar les línies de treball que hem engegat i assolir els objectius de creixement que ens hem fixat.

Som consultors d’instal·lacions, especialitzats en energies renovables, treballem en projectes d’energia eficient, edificació, consultoria a empreses instal·ladores i gestió integral d’obres i reformes.

Necessitem incorporar, de forma immediata, els següents perfils:

 

Tècnic/a projectista

 

Perfil:

Enginyer industrial, enginyer tècnic, arquitecte tècnic o sense titulació específica però amb experiència en el sector, amb coneixements d’instal·lacions

S’ajustarà la categoria i responsabilitats a dins l’empresa segons l’experiència acreditada

Responsabilitats:

 • Disseny i càlcul d’instal·lacions i elements d’obra en projecte

 • Elaboració de memòries tècniques

 • Elaboració de documentació gràfica

 • Gestions amb industrials i proveïdors

 • Seguiment del procés constructiu i direcció tècnica

 • Gestió tècnic-econòmica de l’obra

 • Assessorament a industrials especialistes

Es valorarà la motivació, la titulació, el nivell de coneixement i experiència en tasques similars, el domini d’eines informàtiques específiques i la motivació pel lloc de treball proposat.

_______________________________

Responsable d’estudis, pressupostos i control de qualitat


Perfil
Persona amb coneixment d’instal·lacions tècniques, amb o sense titulació, amb capacitat de replanteig i comprensió del projecte a licitar, sentit crític vers aquest, amb bon domini de l’eina de fulls de càlcul Excel i Autocad

 

Responsabilitats:
-    Estudi d’ofertes per a contractes de posta en obra d’instal·lacions
-    Redacció de memòries tècniques del procés constructiu avaluables amb criteris de valor
-    Control econòmic de l’obra en execució
-    Gestió documental del control de qualitat de materials i equips de l’obra
-    Petites delineacions i plànols auxiliars d’assistència en obra
-    Altres tasques de suport tècnic i administratiu a l’oficina

 

Imprescindible domini de Excel, paquet Office i Autocad 2D.
 

Delineant

 

Perfil:

Formació en delineació, amb o sense titulació específica però amb experiència en interiorisme o mecànica.

Responsabilitats

 • Delineació de plànols d’interiorisme principalment en habitatges unifamiliars

 • Delineació d’instal·lacions en projectes tècnics

 • Delineació de plànols de mecànica industrial i serralleria.

 • Realització d’amidaments

 • Altres tasques de suport tècnic i administratiu a l’oficina

Imprescindible domini Autocad 2D. Es valorarà el coneixement d’eines informàtiques per al modelat 3D i renderitzat, així com del paquet Office

 

 

Dades d’interès

 • Lloc de treball: Centelles

 • Tipus de contracte: indefinit a jornada complerta o parcial segons acord

 • Retribució: segons conveni i experiència acreditada.

 • Horari: flexible, (prioritàriament de 8 a 17h de dilluns a dijous, divendres només matí)

_______________________________

 

Si hi esteu interessats, enviar CV a despatx@rifaenginyers.com

bottom of page